เหตุผลที่ควรเข้าชมงาน SIMA ASEAN Thailand

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าอุตสหากรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

sima-why-visit1

งาน SIMA รวมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมและตรงกับความต้องการในการดำเนินการด้านการเกษตรและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหาร

 • รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
 • เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการไถพรวน หว่าน และเพาะปลูก
 • เคมีเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
 • ระบบน้ำเพื่อการเกษตร
 • เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการเก็บเกี่ยว (อาหารสัตว์ ธัญพืช ราก ผักและผลไม้ และอื่นๆ)
 • เครื่องจักร และอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว (การทำความสะอาด การคัดแยกเมล็ด อบแห้ง และการอนุรักษ์)
 • กระบวนการ และการบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • อุปกรณ์สำหรับพืชเขตร้อน และพืชพันธุ์พิเศษ
 • การจัดการการขนส่งและการจัดเก็บ
 • เครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเพาะพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการปศุสัตว์
 • เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อสร้างและบำรุงรักษา พื้นที่ชนบทและพื้นที่ป่า
 • เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับพื้นที่สีเขียว
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงานทดแทน
 • องค์กรวิชาชีพ การบริการ และการให้คำปรึกษาทางด้านการเกษตร
 • การจัดการระบบ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ไอทีทางการเกษตร

พวกเขาเหล่านี้มาร่วมงาน SIMA ASEAN Thailand ในปีนี้

 • YTO INTERNATIONAL, Ltd. (Champ)(CHINA)
 • CNH Industrial (Thailand) Ltd. (THAILAND)
 • G.I.B. Global Green Co., Ltd. (THAILAND)
 • Manitou (FRANCE)
 • Matsui Waltercheid Ltd. (JAPAN)
 • Venture more (MALAYSIA)
 • Monosem (FRANCE)
 • Kyeong nong industry (KOREA)
รายชื่อผู้ร่วมแสดงงานทั้งหมด

 

sima-why-visit2