ทำไมจึงควรเข้าร่วมแสดงสินค้ากับงาน SIMA ASEAN Thailand

เข้าถึงการเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในบริษัท แรกๆเพื่อตอบความต้องการที่เติบโตขึ้นในแถบภูมิภาคนี้

 • อาเซียนเกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในปีค.ศ. 1967
 • การรวมขององค์กรภูมิศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
 • ทั้ง 10 ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 และจะก่อตั้งเป็นตลาดเดียวในปีค.ศ. 2015
 • เป็นคู่ค้าลำดับ 3 ของสหภาพยุโรป (EU)*
 • อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็น 5.8 % ต่อปี
 • มีผู้บริโภค 618 ล้านคน หรือ 10 % ของจำนวนประชากรโลก
 • การเติบโตของชนชั้นกลางที่มากขึ้น: GDP ต่อบุคคลในอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ระหว่างปีค.ศ. 1994 ถึง 2011

map-ASEAN

ร่วมเป็นหนึ่งในสุดยอดงานแสดงอุตสาหกรรมเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SIMA_TAE_resize

ลำดับผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของมืออาชีพด้านการทำฟาร์มและกระบวนการการผลิตอาหาร

 • รถแทรกเตอร์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
 • การไถพรวน หว่าน ปลูก
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการเก็บเกี่ยว (อาหารสัตว์ ธัญพืช ราก ผักและผลไม้ และอื่นๆ)
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว (การทำความสะอาด การคัดแยกเมล็ด อบแห้ง และการอนุรักษ์)
 • กระบวนการและการบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • อุปกรณ์สำหรับพืชเขตร้อนและพันธุ์พืชพิเศษ
 • การจัดการการขนส่ง การจัดเก็บ และอาคาร
 • อุปกรณ์สำหรับการเพาะพันธุ์
 • นมและผลิตภัณฑ์นม
 • พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และสมาคมพ่อแม่พันธุ์
 • สร้างและการบำรุงรักษา พื้นที่ชนบทและพื้นที่ป่า
 • อุปกรณ์สำหรับพื้นที่สีเขียว
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงานทดแทน
 • องค์กรวิชาชีพ การบริการ และการให้คำปรึกษา
 • การจัดการและ ซอฟแวร์ ไอที

พบกับผู้ค้าที่เข้าชมงานและผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

ผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพจากภาคการเกษตรและกระบวนการการผลิตอาหาร ได้แก่ เกษตรกร ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจัดจำหน่าย ที่ปรึกษาทางด้านการค้า นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆอีกมากมาย

sima-key2016-graph

10 อันดับประเทศผู้เข้าชมงาน

 • ประเทศไทย   86.7%
 • กัมพูชา       1.7%
 • เวียดนาม    1.6%
 • มาเลเซีย    1.8%
 • ฟิลิปปินส์   1.0%
 • เมียนมา     0.9%
 • จีน             0.8%
 • ญี่ปุ่น         0.7%
 • อินเดีย      0.7%
 • เกาหลีใต้  0.5%

ผลการพิสูจน์

ผู้เข้าร่วมแสดงงาน SIMA ASEAN Thailand

 • 80 % ของผู้เข้าร่วมงานพึงพอใจ
 • 70 % มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมอีกครั้ง
 • 70% แนะนำงานนี้

ผู้เข้าร่วมชมงาน SIMA ASEAN Thailand

 • 97% ของผู้เข้าชมงานพึงพอใจ
 • 87% มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมงานอีกครั้ง
 • 89% แนะนำงานนี้

ที่มา: 2017 SIMA ASEAN exhibitor and visitor surveys