SIMA ASEAN Key Figures

SIMA ASEAN Thailand งานเกษตรที่เหมาะสมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • 300 บริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้าจากไทยและต่างประเทศ จาก 23 ประเทศ
 • 13 ภาคส่วนจากอุตสาหกรรมเกษตร
 • พื้นที่จัดงาน 13,700 ตารางเมตร
 • ผู้เข้าร่วมกว่า 9,000 คน จาก 56 ประเทศ
 • 97 % ของผู้เข้าร่วมจัดงานพึงพอใจ
 • 93 % ของผู้เข้าร่วมงานพึงพอใจ

sima-key2016

ลำดับผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของมืออาชีพด้านการทำฟาร์มและกระบวนการการผลิตอาหาร

 • รถแทรกเตอร์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
 • การไถพรวน หว่าน ปลูก
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการเก็บเกี่ยว (อาหารสัตว์ ธัญพืช ราก ผักและผลไม้ และอื่นๆ)
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว (การทำความสะอาด การคัดแยกเมล็ด อบแห้ง และการอนุรักษ์ )
 • กระบวนการและการบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • อุปกรณ์สำหรับพืชเขตร้อนและพันธุ์พืชพิเศษ
 • การจัดการการขนส่ง การจัดเก็บ และอาคาร
 • อุปกรณ์สำหรับการเพาะพันธุ์
 • นมและผลิตภัณฑ์นม
 • พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และสมาคมพ่อแม่พันธุ์
 • สร้างและการบำรุงรักษา พื้นที่ชนบทและพื้นที่ป่า
 • อุปกรณ์สำหรับพื้นที่สีเขียว
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงานทดแทน
 • องค์กรวิชาชีพ การบริการ และการให้คำปรึกษา
 • การจัดการและ ซอฟแวร์ ไอที

 

ผู้เข้าชมงานที่มีศักยภาพ จำนวน 9,000 คน

ผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพจากภาคการเกษตรและกระบวนการการผลิตอาหาร ได้แก่ เกษตรกร ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจัดจำหน่าย ที่ปรึกษาทางด้านการค้า นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆอีกมากมาย

sima-2017-visitors-profile

 

10 อันดับประเทศผู้เข้าชม

 1. กัมพูชา
 2. เวียดนาม
 3. มาเลเซีย
 4. ฟิลิปปินส์
 5. เมียนมาร์
 6. จีน
 7. ญี่ปุ่น
 8. อินเดีย
 9. เกาหลีใต้
 10. อินโดนีเซีย