ภาพข่าว

กรกฏาคม 2561
31 กรกฏาคม 2561, Than Hoon SIMA ASEAN Thailand 2018 was a big celebration
02 กรกฏาคม 2561, technologychaoban.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
01 กรกฏาคม 2561, entertain.enjoyjam.net Sima Asean Thailand 2018 Post Show
มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561, thailandexhibition.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
27 มิถุนายน 2561, cynhite.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, thaipr.net Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, thaimediapr.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, thailand4.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, ryt9.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, prnewsthailand.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, prbuffet.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, newswit.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, miu.isit.or.th Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, kasetfocusnews.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
22 มิถุนายน 2561, asiatoday.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
12 มิถุนายน 2561, Thun Hoon SIMA ASEAN 2018 Show Day
11 มิถุนายน 2561, theworldnews.net SIMA ASEAN 2018 Show Day
11 มิถุนายน 2561, thainews.prd.go.th SIMA ASEAN 2018 Show Day
11 มิถุนายน 2561, secretary.dld.go.th SIMA ASEAN 2018 Show Day
11 มิถุนายน 2561, forfarm.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
11 มิถุนายน 2561, destinationthailandnews.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
11 มิถุนายน 2561, arda.or.th SIMA ASEAN 2018 Show Day
11 มิถุนายน 2561, MCOT SIMA ASEAN 2018 Show Day
09 มิถุนายน 2561, acnews.net SIMA ASEAN 2018
08 มิถุนายน 2561, Thairath SIMA ASEAN 2018
08 มิถุนายน 2561, Thairath(Midday) SIMA ASEAN 2018
08 มิถุนายน 2561, Posttoday SIMA ASEAN 2018
08 มิถุนายน 2561, Poojudkarn SIMA ASEAN 2018
07 มิถุนายน 2561, moac.go.th SIMA ASEAN Thailand 2018
07 มิถุนายน 2561, MCOT youtube channel SIMA ASEAN Thailand 2018
07 มิถุนายน 2561, The Nation SIMA ASEAN Thailand 2018
07 มิถุนายน 2561, tnamcot.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
07 มิถุนายน 2561, technologychaoban.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
07 มิถุนายน 2561, prachachat.net SIMA ASEAN 2018 Show Day
07 มิถุนายน 2561, nationmultimedia.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
07 มิถุนายน 2561, kasettumkin.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
07 มิถุนายน 2561, dailynews.co.th SIMA ASEAN 2018 Show Day
06 มิถุนายน 2561, tnamcot.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
06 มิถุนายน 2561, thaipr.net Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, thailandcurrent.com SIMA ASEAN 2018 Show Day
06 มิถุนายน 2561, thailand4.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, thaigov.go.th Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, nwnt.prd.go.th SIMA ASEAN 2018 Show Day
06 มิถุนายน 2561, newswit.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, miu.isit.or.th SIMA ASEAN 2018 Show Day
06 มิถุนายน 2561, mitihoon.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, komchadluek.net Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, kasetfocusnews Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, efinancethai.com Sima Asean Thailand 2018 Post Show
06 มิถุนายน 2561, cpd.go.th SIMA ASEAN 2018 Show Day
พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561, Khao sod SIMA ASEAN Thailand 2018
28 พฤษภาคม 2561, Kom Chad Luek SIMA ASEAN Thailand 2018
26 พฤษภาคม 2561, Thai Post SIMA ASEAN Thailand 2018
26 พฤษภาคม 2561, Khao sod SIMA ASEAN Thailand 2018
24 พฤษภาคม 2561, Khao sod SIMA ASEAN Thailand 2018
21 พฤษภาคม 2561, naewna.com SIMA ASEAN Thailand 2018
21 พฤษภาคม 2561, Naewna SIMA ASEAN Thailand 2018
21 พฤษภาคม 2561, Naewna SIMA ASEAN Thailand 2018
21 พฤษภาคม 2561, Matichon SIMA ASEAN Thailand 2018
19 พฤษภาคม 2561, Thairath SIMA ASEAN Thailand 2018
19 พฤษภาคม 2561, Dailynews SIMA ASEAN Thailand 2018
18 พฤษภาคม 2561, Channel 3 SIMA Press Conference
18 พฤษภาคม 2561, TNN TV SIMA Press Conference
18 พฤษภาคม 2561, corecommunique.com SIMA Press Conference
18 พฤษภาคม 2561, thairath.co.th SIMA Press Conference
18 พฤษภาคม 2561, thailandexhibition.com SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, stockaction.net SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, kehakaset.com SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, cpd.go.th SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, bangkok-today.com SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, tnamcot.com SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, thaipr.net SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, thainews.prd.go.th SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, thaigov.go.th SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, ryt9.com SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, newswit.com SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, kasettumkin.com SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, btripnews.net SIMA Press Conference
17 พฤษภาคม 2561, Kasettumkin ก.เกษตรฯร่วมเจ้าภาพจัดงาน“ซีมา อาเซียน”ปีนี้ยิ่งใหญ่
15 พฤษภาคม 2561, Thailand PRD The Ministry of Agriculture and Cooperatives disclosed that it will organize the National Farmers Forum at SIMA ASEAN Thailand 2018
15 พฤษภาคม 2561, Thailand4 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”
15 พฤษภาคม 2561, Newswit กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”
15 พฤษภาคม 2561, Thai PR กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”
เมษายน 2561
07 เมษายน 2561, Thai Post SIMA ASEAN Thailand 2018
มีนาคม 2561
22 มีนาคม 2561, ryt9.com SIMA ASEAN Thailand 2018
22 มีนาคม 2561, thaipr.net SIMA ASEAN Thailand 2018
16 มีนาคม 2561, fnbnews.com MOAC to organise National Farmers’ Forum at SIMA ASEAN Thailand 2018
กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561, ryt9.com SIMA ASEAN Thailand 2018
24 กุมภาพันธ์ 2561, Siam Turakij SIMA ASEAN Thailand 2018
24 กุมภาพันธ์ 2561, Siam Turakij SIMA ASEAN Thailand 2018
23 กุมภาพันธ์ 2561, banmuang.co.th SIMA ASEAN Thailand 2018
21 กุมภาพันธ์ 2561, Thai Rath SIMA ASEAN Thailand 2018
19 กุมภาพันธ์ 2561, Daily News SIMA ASEAN Thailand 2018
17 กุมภาพันธ์ 2561, Siam Turakij SIMA ASEAN Thailand 2018
16 กุมภาพันธ์ 2561, newswit.com SIMA ASEAN Thailand 2018 Industry Forum
16 กุมภาพันธ์ 2561, thaipr.net SIMA ASEAN Thailand 2018 Industry Forum
15 กุมภาพันธ์ 2561, Channel 5 TV SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
14 กุมภาพันธ์ 2561, thaiagrinews.org SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
14 กุมภาพันธ์ 2561, naewna.com SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
13 กุมภาพันธ์ 2561, Manager 360 SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
13 กุมภาพันธ์ 2561, destinationthailandnews.com SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
12 กุมภาพันธ์ 2561, kehakaset.com SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
09 กุมภาพันธ์ 2561, btripnews.net SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
09 กุมภาพันธ์ 2561, sugar-asia.com SIMA ASEAN Thailand Industry Forum
กันยายน 2560
28 กันยายน 2560, tnews.co.th Ministry of Agriculture and Cooperatives to organize SIMA ASEAN Thailand 2017
22 กันยายน 2560, Talad VikrohSIMA ASEAN Thailand 2017
21 กันยายน 2560, Kon Thai Hua Jai Kaset SIMA ASEAN Thailand 2017
17 กันยายน 2560, Channel 9 MCOT SIMA ASEAN Thailand 2017
16 กันยายน 2560, Naew Na Opening Ceremony
15 กันยายน 2560, thaipr.net SIMA ASEAN Thailand 2017 successfully ended with over 1 billion baht in trade value
15 กันยายน 2560, thailand4.com SIMA ASEAN Thailand 2017 successfully ended with over 1 billion baht in trade value
15 กันยายน 2560, Siam Rath Agri-business show
15 กันยายน 2560, siamrath.co.th Agri-business show
15 กันยายน 2560, ryt9.com SIMA ASEAN Thailand 2017 successfully ended with over 1 billion baht in trade value
15 กันยายน 2560, newswit.com SIMA ASEAN Thailand 2017 successfully ended with over 1 billion baht in trade value
15 กันยายน 2560, banmuang.co.th SIMA ASEAN Thailand 2017 successfully ended with over 1 billion baht in trade value
13 กันยายน 2560, Thun Hoon Opening ceremony
12 กันยายน 2560, thairath.co.th GPS-equipped straight fertilizer spreading machine
12 กันยายน 2560, Thai Rath GPS-equipped straight fertilizer spreading machine
12 กันยายน 2560, Kon Thai Hua Jai Kaset SIMA ASEAN Thailand 2017
12 กันยายน 2560, kasetkaoklai.com SIMA ASEAN Thailand 2017
12 กันยายน 2560, IPM Bangkok Channel SIMA ASEAN Thailand 2017
10 กันยายน 2560, newsplus.co.th SIMA ASEAN Thailand 2017 showcases a comprehensive range of agricultural machinery and equipment
10 กันยายน 2560, News Plus TV SIMA ASEAN Thailand 2017 showcases a comprehensive range of agricultural machinery and equipment
10 กันยายน 2560, Channel 9 MCOT SIMA ASEAN Thailand 2017
10 กันยายน 2560, BEMYGUEST SIMA ASEAN Thailand
09 กันยายน 2560, ThaiRath About agriculture
09 กันยายน 2560, มติชน ASEAN Agriculture
06 กันยายน 2560, Thai PR IMPACT, MOAC and Kasetsart University co-host SIMA ASEAN Thailand 2017
สิงหาคม 2560
21 August 2017, Stock The Day IMPACT joins forces with public and private sectors to organize SIMA ASEAN Thailand 2017
15 August 2017, Post Today Big event of the year
11 August 2017, Siam Rath Press conference
11 August 2017, Posttoday.com Enhancing agricultural industry in ASEAN together with agri-tourism
11 August 2017, Post Today Enhancing agricultural industry in ASEAN together with agri-tourism
11 August 2017, Siam Rath SIMA ASEAN Thailand 2017 aims to promote agri-business
10 August 2017, Thai Post IMPACT joins force with public and private sectors to organize “SIMA ASEAN Thailand 2017”
09 August 2017, มติชน Ready
08 August 2017, Post Today Big event
08 August 2017, แนวหน้า SIMA ASEAN Thailand 2017 Press conference
07 August 2017, True Vision SIMA ASEAN Thailand 2017 Press Conference
07 August 2017, โลกวันนี้ Opening Ceremony of SIMA ASEAN Thailand 2017
07 August 2017, FM 92 MHz MOAC joins forces with IMPACT and other alliances to co-organize SIMA ASEAN Thailand 2017
07 August 2017, KU Radio Thailand SIMA ASEAN Thailand 2017
04 August 2017, komchadluek SIMA ASEAN Thailand 2017 aims to promote agri-business
04 August 2017, technologychaoban IMPACT joins forces with public and private sectors to co-organize SIMA ASEAN Thailand 2017
03 August 2017, varietyetc IMPACT joins forces with public and private sectors to co-organize SIMA ASEAN Thailand 2017
03 August 2017, tongtinonline IMPACT joins forces with public and private sectors to organize SIMA ASEAN Thailand 2017
03 August 2017, kehakaset SIMA ASEAN and Drone
03 August 2017, kasetthainews SIMA ASEAN Thailand 2017 is approaching
03 August 2017, kasetkaoklai MOAC to co-organize SIMA ASEAN Thailand 2017 to showcase Thai agricultural innovations
03 August 2017, hooninside IMPACT joins forces with public and private sectors to organize SIMA ASEAN Thailand 2017
03 August 2017, bizbiweekly IMPACT joins forces with public and private sectors to organize SIMA ASEAN Thailand 2017
03 August 2017, banmuang Ready to organize SIMA ASEAN Thailand 2017
03 August 2017, thainews MOAC ready to showcase Thai agricultural innovations in SIMA ASEAN Thailand 2017
03 August 2017, enjoyjam IMPACT joins forces with public and private sectors to organize SIMA ASEAN Thailand 2017
กรกฏาคม 2560
19 July 2017, Post today เพื่อเกษตรกร
19 July 2017, Thun Hoon กิจกรรม
11 July 2017, kasetthainews MOAC joins hands with IMPACT to co-host SIMA ASEAN Thailand 2017
9 July 2017, Thai Post MOAC joins hands with IMPACT to co-host SIMA ASEAN Thailand 2017
8 July 2017, FM 92.5 MHz MOAC to host SIMA ASEAN Thailand 2017
7 July 2017, thailandexhibition MOAC joins hands with IMPACT to host SIMA ASEAN Thailand 2017
6 July 2017, NBT Late Night News MOAC to host SIMA ASEAN Thailand 2017
6 July 2017, prachachat MOAC joins hands with IMPACT to host SIMA ASEAN Thailand 2017
6 July 2017, Banmuang MOAC joins hands with IMPACT to host SIMA ASEAN Thailand 2017
6 July 2017, Dailymirror MOAC joins hands with IMPACT to host SIMA ASEAN Thailand 2017
มิถุนายน 2560
10 June 2017, Dailymirror IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
9 June 2017, kehakaset IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
9 June 2017, kasetthainews IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
8 June 2017, newswit IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
8 June 2017, thailand4 IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
8 June 2017, ryt9 IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
8 June 2017, thaipr IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
5 – 7 June 2017, Prachachat Turakij SIMA ASEAN
3 – 9 June 2017, Siam Turakij Roadshow
2 June 2017, Thailandexhibition.com IMPACT organizes SIMA ASEAN Roadshow 2017
1 June 2017, Ban Muang Join hands
1 June 2017, Lok Wan Nee Join hands
มีนาคม 2560
30 March 2017, Thansettakij เตรียมจัดงาน
27 March 2017, Thairath SIMA Paris 2017
26 March 2017, Thansettakij ฐานโซไซตี้: เตรียมจัดงาน
25 March 2017, Thaipost เตรียมจัดงาน
22 March 2017, Poo Jadkarn Daily 360 Degree ปฏิทินกิจกรรม
21 March 2017, Post Today เตรียมจัดงาน
20 March 2017, Daily News เตรียมจัดงาน
19 March 2017, Naew Na บุคคลแนวหน้า: อาเซียน
8 March 2017, The Nation Farm tech suppliers seek Asean harvest ORGANISER OF AGRI-SHOW TAPS POTENTIAL
มกราคม 2560
10 January 2017, Kom Chad Luek อิมแพ็คเดินหน้าจัดงานยิ่งใหญ่